jump to navigation

ببین بهت چی می گم خدا جان… مارس 22, 2010

Posted by Farbod in Life, چس ناله ها, خزعبلات, روزمره ها.
Tags: , , , , , , ,
1 comment so far

ببین خدا جان، بزار دو کلام باهات حرف بزنم و یه چیزایی رو روشن کنم!

ببین، من نمی‌فهمم این «احسن الحال» که می‌گن یعنی چی. تو این دنیایی که ما زندگی می‌کنیم، انگار که چیز مطلقی وجود نداره و – تقریبن – همه چیز نسبیه. حداقل تا اونجا که من می‌دونم. خب؟

این «بهترین» رو نمی‌فهمم. یا «بدترین» رو.

ببین، اینجایی که اسمش زمین است و ما زندگی می‌کنیم، همه چیز نسبت به چیز دیگر «بدتر» است یا «بهتر». پس «احسن» چی هست این وسط؟ من نمی‌دونم.

دوم اینکه تو این زندگی ماها، هیچ وقت «خوب خوب خوب» یا «بد بد بد» وجود نداره. همیشه همه چیز با هم هست.

مثلن در عین حال که روزگار خوشی داری، چیزهایی هم هست که مایه عذاب یا دردسره، و یا دورانی که همه چیز گه و نکبته، چیزهای خوبی برای دلخوش کردن هم پیدا می‌شه.

میزان خوب بودن یا بد بودن حال ما، دقیقن بسته به اینه که تو اون زمان «خوب ها» بیشتر باشن در مجموع، یا «بدها»!

همین. گفتم گویا یه فرق‌هایی هست بین آنچه که اینجا وجود دارد و تصویری که شما داری از بالا می بینی.

Advertisements